jak przechowywać dane
RODO – czy od teraz wszystkie dane muszę już przechowywać w sejfie?
Listopad 15, 2018
Samodzielnie czy angażować służby?
RODO – czy można się z tym uporać samodzielnie?
Listopad 27, 2018
inspektor danych osobowych

Inspektor Danych Osobowych - kim jest?

inspektor danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych (IOD), czyli dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Inspektor, łącznik z organem nadzoru ma za zadanie wspierać organizację w czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jego głównym zadaniem jest podpowiadać, jak dbać o zapewnienie prywatności osobom, których dane są przetwarzane, jest również ważnym źródłem informacji o wykonywanych operacjach na danych osobowych dla tych osób, których te dane dotyczą, reagować na uchybienia i monitorować.

To wszystko ma służyć odpowiedniej ochronie wykorzystywanych zasobów i podejmowaniu przez ich administratorów lub podmioty przetwarzające je usługowo właściwych decyzji z tym związanych.

Nie wszędzie jednak inspektorzy ochrony danych muszą być powołani. Wyjątków od tego nie ma w sektorze publicznym, a w prywatnym obowiązek ten dotyczy podmiotów, których główna działalność polega na przetwarzaniu danych na dużą skalę i ze względu na jej charakter, zakres oraz cele, wymaga regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą. Poza tym musi być wyznaczony tam, gdzie dla wykonywania głównej działalności administratora lub procesora wykorzystuje się na dużą skalę szczególne kategorie danych osobowych (dotyczących np. stanu zdrowia, przekonań, wyznania) oraz informacje o wyrokach skazujących i czynach zabronionych.

Inspektor realizuje następujące zadania:

• monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów (również wewnętrznych) dotyczących ochrony danych osobowych,

• wspieranie administratora w zakresie prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,

• współpracę z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego (umożliwienie organowi nadzorczemu dostępu do dokumentów i informacji w celu realizacji jego zadań),

• wypełnianie swoich obowiązków z uwzględnieniem priorytetów z jednoczesną koncentracją na kwestiach pociągających za sobą wyższe ryzyko (podejście oparte na analizie ryzyka).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność z RODO. Obowiązek prawidłowego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych spoczywa na administratorze lub podmiocie przetwarzającym.


Zapisz się na nasz newsletter!

Otrzymuj aktualności dotyczące RODO i RODOmanagera wprost na swoją skrzynkę email.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od SI-Consulting Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

FreshMail.pl