Samodzielnie czy angażować służby?
RODO – czy można się z tym uporać samodzielnie?
Listopad 27, 2018
jak w praktyce się uporać z RODO
Jak w praktyce uporać się z RODO?
Grudzień 10, 2018
sankcje, kary

Czy istnieje ryzyko kar?

sankcje, kary

Sankcje, kary - w jakich przypadkach?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli General Data Protection Regulation (GDPR, powszechnie - RODO), wprowadziło jednolite regulacje dla wszystkich przedsiębiorców działających na terenie UE. Podstawowym założeniem było zarówno zunifikowanie regulacji, które obowiązują w dobie postępującej cyfryzacji, jak również wprowadzenie szerszej ochrony prywatności osób fizycznych.

W związku z powyższym, przedsiębiorcy mają obowiązek uwzględniać zasady ochrony danych osobowych oraz dobrać rozwiązania organizacyjne i techniczne w taki sposób, aby zapewnić należyte ich przetwarzanie. Wiąże się to m.in. z koniecznością wymiany formularzy, zmianą klauzul i zgód na przetwarzanie danych osobowych klientów, zweryfikowaniem wewnętrznych procesów pod kątem bezpieczeństwa informacji, wdrożeniem infrastruktury IT, przeszkoleniem pracowników czy utworzeniem stanowiska inspektora ochrony danych.

Działania, jakie podejmie firma powinny więc być zgodne z nowym prawem i wykonane z zachowaniem należytej staranności, gdyż w przeciwnym razie będzie ona ponosić odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO. Oznacza to możliwość nałożenia kary finansowej w wysokości do 20 mln euro lub 4 proc. rocznego światowego obrotu firmy osiągniętego w poprzednim roku obrotowym.

Rozporządzenie daje spore i elastyczne możliwości w postaci łączenia środków stosowanych przez organ nadzorczy i administracyjnych kar pieniężnych. Przykładowo, możliwe jest połączenie kary finansowej z czasowym lub całkowitym zakazem przetwarzania danych, co z oczywistych względów może stanowić istotną dolegliwość dla przedsiębiorcy, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić prowadzenie przez niego działalności. Dodatkowo, polska ustawa o ochronie danych osobowych, przewiduje odpowiedzialność karną za bezprawne przetwarzanie danych osobowych, obejmującą możliwość nałożenia kary grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2.


Zapisz się na nasz newsletter!

Otrzymuj aktualności dotyczące RODO i RODOmanagera wprost na swoją skrzynkę email.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od SI-Consulting Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

FreshMail.pl