RODO, czyli ile w tym mitów
RODO i co dalej?
Listopad 5, 2018
Czym są dane osobowe

Czym są dane osobowe?

Czym są dane osobowe

Czym są dane osobowe, jak należy je rozumieć i na czym polega ich przetwarzanie?

Na pierwszy rzut oka pojęcie danych osobowych wydaje się oczywiste i dla większości najczęściej mowa tutaj o tych najbardziej oczywistych jak imię i nazwisko, data urodzenie, adres domowy, numer telefonu, czy numery identyfikacyjne (NIP, PESEL itp.). Czy jednak tylko o tego typu informacje chodzi? Wynikające z Konstytucji prawo każdego obywatela RP do ochrony prawnej życia prywatnego i decydowaniu o nim, tworzy autonomię do samodzielnego decydowania o ich ujawnianiu. Warto więc wiedzieć, czym dokładnie są dane osobowe, na czym polega prawo do ich ochrony oraz, w dalszej kolejności, czym jest ich przetwarzanie.

W oparciu o definicję danych osobowych, są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej bez względu na jej obywatelstwo, wiek czy też zdolność do czynności prawnych. Bazując na tak szerokiej definicji, możemy tutaj zakwalifikować niemalże wszystkie informacje „osobowe”, które pozwolą zidentyfikować i stosunkowo łatwo dotrzeć do konkretnej osoby. Nie są to więc tylko imię i nazwisko. Bazę danych osobowych, w zależności od sytuacji i kontekstu, tworzą numer telefonu, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres email, profil oraz zdjęcie profilowe na portalu społecznościowym. Mogą to być również np. informacje o zadłużeniu wobec spółdzielni mieszkaniowej przypisane numerom mieszkań, dane geolokalizacyjne zbierane np. przez operatorów telefonii komórkowej, a także próbki krwi i innych tkanek, umożliwiające analizę DNA lub ustalenie pokrewieństwa, czy też odciski palców i skany siatkówki oka, bądź nagrania głosu.

Powyższa definicja zawiera w sobie jeszcze jedną, szczególną grupę informacji, będącą pod rygorystycznym nadzorem i są to dane wrażliwe. Zalicza się do niej informacje, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Prawo do ochrony danych osobowych zostało wprost wyrażone w przepisach Konstytucji, a następnie kompleksowo uregulowane w ustawie o ochronie danych osobowych. W świetle prawa każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych począwszy od etapu ich zbierania po przechowywanie, przetwarzanie i niszczenie. A czym jest samo ich przetwarzanie? Przez proces ten należy rozumieć działania wykonywane na danych osobowych, jak ich gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, łączenie i usuwanie. Biorąc zatem powyższe pod uwagę, uświadamiamy sobie, że niemal każda możliwa do wyobrażenia czynność na danych dotyczących osób fizycznych możliwych do zidentyfikowania, jest ich przetwarzaniem.

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jako osoby fizyczne, w którym momencie przekraczamy cienką linię, przestajemy być anonimowi i autonomiczni, a jako przedsiębiorcy, stajemy się w pełni odpowiedzialni za posiadane informacje i jakim podlegamy konsekwencjom, za brak świadomości oraz nieodpowiedzialność.

 

Zapisz się na nasz newsletter!

Otrzymuj aktualności dotyczące RODO i RODOmanagera wprost na swoją skrzynkę email.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od SI-Consulting Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.